Welcome to OK betong

You can find about Article tourism and festivals Reviews.

2/12/2010

‘ถ้ำอุไรทอง’ มหัศจรรย์ด้านชีววิทยา...ที่ต้องพัฒนาโดยด่วน

images
“ถ้ำ อุไรทอง” หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ถ้ำเปาปูน” ตั้งอยู่บนเชิงเขาในพื้นที่หมู่ 8 บ้านอุไร ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล ความพิเศษของสถานที่แห่งนี้ เปรียบดั่งมนต์สะกดที่จะทำให้ผู้มาเยือนตกตะลึงไปตามๆ กับความมหัศจรรย์ของ “ถ้ำอุไรทอง” ชาวบ้านในพื้นที่รู้เห็นและสัมผัสกันมาหลายชั่วอายุคน โดยเฉพาะบริเวณชั้น 3 ของถ้ำ ซึ่งมีความสูงจากพื้นดินเชิงเขาประมาณ 40 เมตร มีแสงสว่างส่องถึง พบชิ้นส่วนกระดูกสัตว์นานาชนิด ทั้งสัตว์ใหญ่ สัตว์ขนาดกลาง สัตว์ขนาดเล็ก และสัตว์น้ำ รวมทั้งเปลือกหอย ทับถมปะปนกันอยู่เป็นเวลานาน ซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดา เพราะมีความหนาตั้งแต่ 0.60-1.00 เมตร โดยมีชิ้นส่วนซากสัตว์ที่พบเห็น อันได้แก่สัตว์ตระกูล วัว ควาย กวาง หมูป่า ค่าง ลิง ตะพาบน้ำ เต่า หอยแครง และหอยจุ๊บแจง เป็นต้น นอกจากนี้ภายในถ้ำยังมีหินงอก หินย้อย กระทบแสงระยิบระยับ สวยงามตระการตา และในบริเวณจุดสูงสุดของเชิงเขา ยังถือเป็นจุดชุมวิว ที่สวยงามอีกด้วย

ที่ผ่านมา อบต.กำแพง มีงบประมาณอันจำกัด ต้องเจียดจ่ายไปพัฒนาด้านอื่นๆ จึงทำให้ถ้ำอุไรทองยังไม่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว อันขึ้นชื่อของชาวตำบลกำแพงอย่างที่ควรจะเป็น...

แต่ปัจจุบันถือเป็นโอกาสที่ดีที่สภา อบต.กำแพง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและได้เห็นชอบงบประมาณ จ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการสำรวจออกแบบ วางระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 5-6 เดือนนี้

“ไม่นานเกินรอ...ชาวตำบลกำแพง จะพบกับสถานที่ท่องเที่ยวอันขึ้นชื่อ และแหล่งศึกษาเรียนรู้ ของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา อันจะนำความภาคภูมิใจมาสู่พี่น้องประชาชนชาวตำบลกำแพงอย่างแน่นอน”

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More