Welcome to OK betong

You can find about Article tourism and festivals Reviews.

12/22/2009

นิวซีแลนด์ใครที่มีลูกหลานแล้วต้องการวางอนาคตให้โดยมีความคิดที่จะส่งไปเรียนยังต่างประเทศ นับได้ว่าเป็นคนที่มองการณ์ไกลเพราะการไปเรียนยังต่างประเทศนอกเหนือจากที่จะได้เรียนรู้ทางด้านวิชาการ นวัตกรรมใหม่ๆในด้านเทคโนโลยี รวมทั้งภาษาแล้ว สิ่งที่จะเป็นผลพลอยได้นอกจากนั้นคือเรื่องของวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ค่านิยมของผู้คนในสังคมนั้นๆ แถมยังได้เพื่อนที่จะส่งผลถึงการติดต่อประสานงานหรืออาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจข้ามชาติหารายได้เข้าประเทศ ได้เป็นอย่างดีด้วย นับว่าเป้นการลงทุนที่ไม่สูญเปล่า และสิ่งที่จะนำมาบอก เล่าให้รู้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศนิวซีแลนด์ คือเรื่องค่าครองชีพ เผื่อจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทุกท่านในการตัดสินใจที่จะส่งลูกหลานไปเรียนต่อยังต่างประเทศ ที่แนะนำประเทศนิวซีแลนด์เพราะเห็นว่าเรื่องมาตรฐานการศึกษาเทียบเท่ากับประเทศอังกฤษและอเมริกา แถมยังเป็นประเทศที่มีความสงบเงียบเรียบง่าย บรรยากาศเหมาะแก่การเรียนรู้ อีกทั้งค่าครองชีพยังพอสู้ไหวสำหรับท่านที่มีงบประมาณที่ค่อนข้างจำกัด ลองมาดูข้อมูลเหล่านี้ก่อนตัดสินใจกันครับ
ค่าครองชีพ
มีนักเรียนต่างชาติมากมายที่พอใจกับมาตรฐานการครองชีพที่สูงของชาว นิวซีแลนด์ โดยทั่วไปค่าครองชีพจะใกล้เคียงกับในออสเตรเลีย และจะน้อยกว่าที่อังกฤษ
Big Mac ที่ร้าน McDonald $3.95
ค่าโทรศัพท์ local ฟรี
ค่าชมภาพยนตร์ $8.50-$12.00
ค่าส่งจดหมายภายในประเทศ 45 เซนต์

นักเรียนที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษา ควรจะมีงบมากกว่า $15,000-20,000 สำหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขึ้นกับอายุของคุณ, หลักสูตรที่คุณเลือกเรียน, และชนิดที่พักอาศัยที่คุณเลือก ดังนั้นค่าใช้จ่ายประมาณการดังต่อไปนี้จึงเป็นเพียงการประมาณคร่าวๆ เท่านั้น
สำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา :
ค่าตำราและเครื่องเขียน $500 ต่อปี
ค่าบัตรนักศึกษา $20
ค่าสมาชิกสมาพันธ์นักศึกษา $30
ค่าถ่ายเอกสาร $100
ค่าโดยสารรถประจำทาง $30-$60 ต่อสัปดาห์
กาแฟในโรงอาหาร $1-$3 ต่อแก้ว
อาหารมื้อดึกในโรงอาหาร $7 ต่อมื้อ

สำหรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา :
ค่าเครื่องเขียน $150 ต่อปี
เครื่องคิดเลขสำหรับวิชาฟิสิกส์ หรือ คณิตศาสตร์ $40
ค่าทัศนศึกษา $30
หลักสูตรพิเศษ เช่น IELTS $300
ค่าธรรมเนียมการสอบ: NCEA $200 ถึง $400 + $100 ต่อวิชาสำหรับทุนการศึกษา
ค่าวัสดุสำหรับวิชาพิเศษ เช่น ศิลปะและการถ่ายรูป $50-$300
ค่าเครื่องแบบ $300-$500 (หรืออาจสูงถึง $1,000 สำหรับโรงเรียนเอกชนบางแห่ง)
ค่าโดยสารรถประจำทาง $30 ต่อสัปดาห์
ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน $30 ต่อสัปดาห์

**หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เงินบาทไทย กับ ดอลล่าร์นิวซีแลนด์ คืิอ ประมาณ 24 บาทต่อ 1 ดอลล่าร์

ระบบขนส่งมวลชน
เนื่องจากประเทศนิวซีแลนด์มีความหนาแน่นประชากรเบาบาง ระบบขนส่งมวลชนจึงไม่กระจายครอบคลุมเหมือนในบางประเทศ อย่างไรก็ตาม ในเมืองส่วนใหญ่จะมีรถประจำทางวิ่งทุกๆ 30 นาทีเป็นอย่างน้อย นอกจากนั้นเมืองโอ๊คแลนด์และเวลลิงตันยังมีบริการรถไฟอีกด้วย บัตรโดยสารแบบ 10 เที่ยวบัตรเดือน หรือบัตรเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ จัดว่าเป็นค่าโดยสารที่ถูกและคุ้มค่าที่สุด

0 comments:

Post a Comment

A lot of Thank for your comment.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More